Živel Voda

Uctíváme 4 živly, které nám nesou moudrost – Vodu, Zemi, Oheň a Vzduch. Voda a Země jsou ženské síly, Oheň a Vzduch mužské. Voda prostupuje úplně vše, jak na Matce Zemi, tak i ve Vesmíru, proto je velmi silné informační médium. 

Na stromech poznání v přírodní zahradě v Pozemském nebi jsou úžasné informace o vodě, které bych zde ráda sdílela:

– téměř všechno na Matce Zemi obsahuje vodu

– Matka Země obsahuje 80% vodstva (20% tvoří pevnina)

– lidské tělo tvoří 80% vody

– tělo novorozence tvoří 90% vody

– kámen obsahuje 3 % vody

– z vody se nedá vyčistit hormonální antikoncepce, léky, repelenty ani chemická čistidla – to vše se skrz vodní koloběh vrací do našeho pitného režimu 

STRUKTURA VODY

Voda je jediná látka na planetě Zemi, která se může nacházet ve 3 skupenstvích – pevném, kapalném a plynném. Každé místo má jinak strukturovanou vodu, obsah minerálů apod. Každý člověk má v sobě jinou strukturu vody, ale stejnou s místem, kde se narodil – proto jsme stále spojeni s místem našeho narození. Například v místech kde jsou tvrdší lidé používající hrubá slova je i znečištěná voda. Díky tomu jsou znečištěni všichni a dochází zde k větší kriminalitě. Mozek je tvořen z velké části vodou – znečištěná voda znečišťuje mysl.

VÝZKUMY MASARU EMOTA

Hado creates words. Words are the vibrations of nature. Therefore beautiful words create beautiful nature. Ugly words create ugly nature. This is the root of the universe. / Hado vytváří slova. Slova jsou vibrace přírody. Proto krásná slova vytvářejí nádhernou přírodu. Ošklivá slova vytvářejí ošklivou přírodu. To je základ vesmíru.“ Masaru Emoto

Japonský vědec dokázal svými úžasnými výzkumy jak voda reaguje na naše myšlenky a slova. Dělal experimenty s nápisy i hudbou a dokázal, že slova Láska a Vděčnost mají nejsilnější pozitivní vibraci. Na sklenici s vodou napsal různá slova: láska-vděčnost-idiot-nenávist. Vodu zmrazil a vyfotografoval krystaly, které vznikly. Voda po působení slov Láska a Vděčnost vytvořila krásné čisté krystaly, kdežto idiot či nenávist vytvořili nepravidelný skluh. Byly prokázány i účinky hudby. Masaru Emoto prováděl své výzkumy s heavy metalem a vážnou hudbou od Beethovena. Výsledky byly očekávané, heavy metal rozkládá vodu, kdežto Beethovenovi symfonie vytvořila krásné krystaly. Oficiální fotografie krystalů jsou ve fotogalerii přímo na stránkách Masaru Emota.

Masaru Emoto své experimenty vysvětlil díky působení „hado“. Jedná se o japonské slovo, které podle M.Emota znamená „vnitřní vibrační vzorec na atomové úrovni ve všech věcech. Nejmenší jednotka energie. Jeho základem je energie lidského vědomí.“

KRITÉRIUM HODNOCENÍ VŠEHO

V 5.dílu ze série knih Anastasie píše Vladimír Megre o stavu vody jako hodnocení všeho. „Na celou řadu pozemských vládců, ať vystavěli jakékoliv chrámy, potomci budou vzpomínat pouze díky špíně, kterou po nich zdědí. Kritérium hodnocení všeho je voda, s každým dnem se stává špinavější. Jakákoliv budova, byť i dokonce kultovní, je pomíjející, jako i náboženství. Náboženství přichází a odchází, odchází se svými chrámy a filozofií. Voda existuje od počátku světa, jako i my. Také jsme z velké části složeni z vody.“

Kvalita našeho života je rovná kvalitě našich vod. Každý sám zodpovídáme za stav vody v našem těle, tím pádem v místě našeho bydliště, v regionu, na celé Zemi. Máme tedy krásnou výzvu a velké pole působnosti, co se kvality života týče. Mrkněte na další článek, jak můžeme vodu uzdravit každý jednotlivec sám za sebe: Uzdravení vody.  Ať je voda v místech našich bydlišť čistší a čistší!