Růže

Růže je nádherný duchovní symbol. Každá květina vyjadřuje božské city a pomáhá ženám být ve spojení s něhou a křehkostí.

Makoš

Bohyně ovládající úděl
– volbu člověka.
Symbol schopnosti řídit svůj osud
– chápat minulost, měnit přítomnost
a předvídat budoucnost.

Symboly pro ženy

Lunica

Bohyně Měsíce
– osvětluje noc,
ochraňuje lidské sny,
aktivuje intuici a fantazii.

Ladinec

Symbolizuje vnímající,
chápající, rodící sílu Boha
– ženský obereg ztělesňující bohyni Ladu.