Vyšívání – pokračování RODové tradice

Ženy v mé ženské linii vyšívaly a tuto moudrost si předávalaly. Zdobily domácnost a oděvy členů rodiny a podporovay tak jenom to dobré…To co ručně do výšivky vložíme nelze nahradit žádným strojem, a proto je velmi důležité rozpomenout se na toto báječné řemeslo a nechat ho zase rozkvést

Čas rozpomenutí se na to, co ve mě dřímalo. Návrat k tomuto krásnému a velmi důležitému řemeslu – ruční výšivce. Jsem moc vděčná, že znám jména maminek až do 7. generace přede mnou. Tyto úžasné ženy vyšívaly a taje skryté v ruční výšivce si mezi sebou předávaly.

Ženy dříve velmi dobře věděly co výšivkou vnáší do životů svých blízkých. Vetkávaly tak Lasku, Radost, ale i důležitou ochranu. Ti, kdo oděv s ruční výšivkou nosili, velmi dobře cítili, jakými dary tak byly obdarováni.